Comments Off on Отработено масло

Отработено масло

2015
07.06

Уважаеми потребители и клиенти на СКРАПМЕТАЛ.НЕТ,

Отработено масло

С голяма гордост желаем да Ви съобщим, че от съвсем скоро започнахме да изкупуваме и отработено масло на високи изкупни цени.
СКРАПМЕТАЛ.НЕТ е един от малкото търговци, който изкупува отработено масло на територията на гр. София и региона.
Ние гарантираме, че продаденото от Вас масло, ще бъде предадено на фирми , рафиниращи отработено масло и произвеждащи висококачествени продукти за бита и индустрията.
В момента, можем да предложим единствено изкупуване на отработено масло , на място в нашата база, но съвсем скоро ще можем да предложим услугата и дистанционно , на адрес посочен от Вас.

Проверете актуалната цена за изкуваване на масло тук.
Не се колебайте да позвъните на посочените телефони и да се възползвате от нашето предложение.

Пожелаваме успех на всички наши клиенти и контрагенти !
Отработените масла се поделят на две категории:

  • Светли масла: с промишлен произход и незначителна загуба на свойствата;

  • Тъмни масла: автомобилни масла, които са силно замърсени с метал и продукти на изгарянето

Вредни ли са отработените масла за околната среда?

Отработените масла се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото препятстват достъпа на кислород до водата и почвата.

При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват въздуха.

Какво трябва да правим с отработените масла?

След събиране на отработените масла те могат да се подложат на обработка:

  • Светлите поради слабото си замърсяване най-често се възстановяват;

  • Тъмните или се възстановяват или се изгарят в специализираните центрове при специални условия.

Как да съхраняваме отработените масла?

Горените масла трябва да бъдат съхранявани в херметични контейнери. Не трябва да се смесват с други вещества, например с антифриз или трансмисионни течности. Съхранявайте ги на недостъпни за деца места и далеч от топлинни източници.

Какво да правим със събраните отработени масла?

Предаването на отработените масла става в специализирани пунктове.

Tags:

Comments are closed.