Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Comments Off on Изкупува коли за скрап

Изкупува коли за скрап


2016
08.30

Изкупува коли за скрап

СкрапМетал изкупува коли за скрап в София и региона на София.
Издаваме легитимни документи за дерегистрация на коли предадени за скрап.
Можем да бракуваме автомобила от Ваше име за наша сметка !

изкупува коли за скрап

Обяснение на процедурата в няколко реда:

 • малък и голям талон на автомобила
 • собственик или негов пълномощник трябва да присъства на предаването на автомобила.
 • получавате предварително уговорена сума, веднага при подписването на документите за дерегистрация
 • можем да бракуваме автомобила от Ваше име, като за целта ще вземем регистрационните табели и прилежащите документи за регистрация на МПС.
  Услугата е безплатна за всички клиенти на дружеството.
 • Може да докарате Вашият автомобил на място в наша база или да поръчате екип на адрес.

Цени изкупуване на коли за скрап ще получите от нашите консултанти по телефона или чрез попълване на специалната форма за изкупуване на коли за скрап.
Високи изкупни цени за автомобили в пълна окомплектовка.

Държим на коректност и взаимно доверие.
НЕ изкупуваме автомобили за скрап, които са обект на престъпление.

Актуални телефони за изкупуване на коли за скрап: 0900 630 77 , с вътрешен номер 555
Наберете 0900 630 77, след като оператор Ви поиска “вътрешен номер” въведете 555

Работим от понеделник до събота, включително. 

Comments Off on Отработено масло

Отработено масло


2015
07.06

Уважаеми потребители и клиенти на СКРАПМЕТАЛ.НЕТ,

Отработено масло

С голяма гордост желаем да Ви съобщим, че от съвсем скоро започнахме да изкупуваме и отработено масло на високи изкупни цени.
СКРАПМЕТАЛ.НЕТ е един от малкото търговци, който изкупува отработено масло на територията на гр. София и региона.
Ние гарантираме, че продаденото от Вас масло, ще бъде предадено на фирми , рафиниращи отработено масло и произвеждащи висококачествени продукти за бита и индустрията.
В момента, можем да предложим единствено изкупуване на отработено масло , на място в нашата база, но съвсем скоро ще можем да предложим услугата и дистанционно , на адрес посочен от Вас.

Проверете актуалната цена за изкуваване на масло тук.
Не се колебайте да позвъните на посочените телефони и да се възползвате от нашето предложение.

Пожелаваме успех на всички наши клиенти и контрагенти !
Отработените масла се поделят на две категории:

 • Светли масла: с промишлен произход и незначителна загуба на свойствата;

 • Тъмни масла: автомобилни масла, които са силно замърсени с метал и продукти на изгарянето

Вредни ли са отработените масла за околната среда?

Отработените масла се разлагат биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми, защото препятстват достъпа на кислород до водата и почвата.

При изгарянето им се отделят силно токсични вещества, които замърсяват въздуха.

Какво трябва да правим с отработените масла?

След събиране на отработените масла те могат да се подложат на обработка:

 • Светлите поради слабото си замърсяване най-често се възстановяват;

 • Тъмните или се възстановяват или се изгарят в специализираните центрове при специални условия.

Как да съхраняваме отработените масла?

Горените масла трябва да бъдат съхранявани в херметични контейнери. Не трябва да се смесват с други вещества, например с антифриз или трансмисионни течности. Съхранявайте ги на недостъпни за деца места и далеч от топлинни източници.

Какво да правим със събраните отработени масла?

Предаването на отработените масла става в специализирани пунктове.

Comments Off on Честито !!!!

Честито !!!!


2015
07.04

СКРАПМЕТАЛ.НЕТ с гордост съобщава, че от 04.07.2015г към семейството ни се присъедини още един член  , борещ се за предоставяне на хамалски услуги и транспортни услуги на максимално ниски цени.

ХАМАЛИ ВИТО е част от СКРАПМЕТАЛ.НЕТ , като фирмата предлага :

транспортни услуги
хамалски услуги
складиране на багаж и вещи.
разрушаване на сгради.
къртене, чистене и изовзване.
преместване и пренасяне на тежки предмети до 3 тона.
кашони – различни размери.
чували – сезалови чували и найлонови чували.

както и още много други услуги

Може да разгледате подробно ХАМАЛИ ВИТО на адрес: http://hamali.skrapmetal.net

хамали ВИТО

Пожелаваме успех на нашите колеги в новото начинание !

Comments Off on СКРАПМЕТАЛ с най-изгодни цени за изкупуване на желязо

СКРАПМЕТАЛ с най-изгодни цени за изкупуване на желязо


2015
04.16

СКРАП МЕТАЛ с най-високите цени скрап за изкупуване.

SKRAPMETAL.NET с най-изгодни изкупни цени на желязо.

Възползвайте се от услугите ни за изкупуване на старо желязо от адрес с безплатен транспорт и товарене.
Предлагаме най-високи изкупни цени за старо желязо и извършваме рязане на място.
За повече информация – 0900 630 77 , с вътрешен номер 555
Наберете 0900 630 77, след като оператор Ви поиска “вътрешен номер” въведете 555

 

 

Най-високи изкупни цени скрап
Comments Off on Рециклиране – ЕКОЛОГИЯ

Рециклиране – ЕКОЛОГИЯ


2014
10.14

Eкология

 

Всяка година в страните членки се произвеждат около 2 млрд. тона отпадъци, включително особено опасни отпадъци, като тази цифра постоянно нараства.

Складирането на тези отпадъци не е добро решение, а тяхното унищожаване не е достатъчно ефикасно поради отделяните при това емисии и силно концентрираните и замърсяващи остатъци.

Най-доброто решение, доколкото съществуват екологично и икономически изпълними решения, е да се предотврати производството на тези отпадъци и те да се включат отново в производствения цикъл чрез рециклиране на техните съставки.

Европейският съюз има рамка за координирано управление на отпадъците в страните членки, за да се ограничи производството на отпадъци и да се организира по най-добрия начин тяхното обработване и елиминиране.

Защо е необходимо рециклирането?

 

Освен повърхностен замърсител на градската среда и извънградските територии, отпадъците са много голям замърсител на почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране .Патогенните микроорганизми в отпадъците са жизнеспособни за относително дълъг период от време, поради което те са носители на много инфекциозни заболявания.

Освен това в местата на натрупване, при ограничен достъп на въздух, се развиват процеси на гниене с отделяне на вредни газове: сероводород, амоняк и други. Силно се замърсяват и водите, преминаващи през пластове с натрупани отпадъци.

Запалването на отпадъци по сметищата води до недопустими замърсявания на атмосферата с летлив прах, вредни ароматни съединения, окиси на азота и сярата. Проблемът с увреждането на природата се задълбочава и от неконтролираното смесване на битовите с производствени твърди и концентрирани отпадъци.

Рециклиране

 

Превръщане на използваните елементи в суровини за нови продукти. Така се запазват ценни природни ресурси и намалява количеството на депонираните отпадъци. Използването на вторични суровини означава използване на по-малко природни ресурси, които биха били необходими за изработването на нови метални съединения, като например желязна руда в стоманодобива; никела за неръждаемата стомана или боксита за добиването на алуминий.

 

Освен това рециклирането на отпадъците допринася за значително намаляване на използваната енергия и намаляване на вредните емисии на СО2 при производствените методи.

 

Любопитни факти

 

1 тон рециклирана стомана спестява:

– 1.5 тона желязна руда

– 0.5 тона въглища

– 40% от водата, която е нужна за производството на нова стомана

 

1 тон рециклирана хартия или картон спестява

– около 13 дървета;

– 2.5 барела нефт;

– 4 100 киловатчаса електроенергия;

– 4 куб.м от обема на сметището;

– 31 780 литра вода.

 

1 тон пластмасови отпадъци допринася за спестяването на:

– 2360 кВтч ел. енергия

– 2,2 т нефт

 

1 тон стъклени отпадъци спестява:

– 530 кВтч ел. енергия

– 200 кг мазут

– 720 кг кварцов пясък

– 300 кг калцирана сода

– 180 кг калциев окис